ข่าวประกาศ

จ่ายค่ากิจกรรมสิ้นเดือน เมษายน นี้นะคะ

โครงการจะประมวลผลเพื่อจ่ายค่ากิจกรรมเดือน มีนาคม - เมษายน  59  โดยรายงานที่จบแล้วเท่านั้นที่จะได้รับค่าตอบแทน อันไหนยังไม่จบ ตามต่อไปนะคะ จบเดือนไหน  ยอดค่าบริการจ่ายสิ้นเดือนนั้นๆค่ะ


เพ็ญทิพา

 ประกาศเมื่อ : 29/4/2559 16:18:44
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541