ข่าวประกาศ

ประกาศด่วน ระบบการบันทึกกิจกรรม F 10 ขัดข้อง

ประกาศ  แจ้งระบบการบันทึกข้อมูล กิจกรรม F10   ( STI Pre VCT ) ขณะนี้...ขัดข้อง  Save ไม่ได้  ขอให้ร้านฯ เช็ครายการที่บันทึกตั้งแต่วันที่ 8 มีค

และงดบันทึก F10 ไว้ก่อน.. จนกว่าจะแจ้งการแก้ไขเสร็จสิ้น (จะให้บันทึกใหม่ )

 ประกาศเมื่อ : 10/3/2557 15:16:55
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541