ข่าวประกาศ

การจ่ายค่ากิจกรรม งวด 2 ( พค - มิย 59 )

ขณะนี้ค่ากิจกรรมงวด 2 ได้โอนให้ร้านฯต่างๆแล้ว  เกือบหมด คงเหลือร้านเดียวไม่เกิน 10 ร้าน ...  และ กลุมร้าน chain 

ต้นสัปดาห์หน้า คงทะยอยส่งเอกสารแจ้งรายละเอียดให้ร้านค่ะ

ร้านฯสามารถตรวจสอบได้ทีรายงานกิจกรรรม phase 3 แต่ดูยากหน่อย เพระจะเป็นกิจกรรมทีจ่าย 2 งวด

ใครอยากทราบ ถามมา ใน line สวนตัวพี่ได้ค่ะ  

Line ID  :  Penipa1111

 ประกาศเมื่อ : 24/7/2559 0:35:34
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541