ข่าวประกาศ

เร่งงานฯ เดือนเมษา...

ร้านเดิม ร้านใหม่..ที่ยังไม่ได้เริ่มบันทึกรายงาน...ช่วยกันหน่อยค่ะ

เดือนนี้วันหยุดเยอะ..แต่พวกเราทำได้นะคะ...

ร้านใดยังไม่มีรายงาน หรือ รายงานน้อย ทีมเราจะไปเยี่ยมที่ร้านนะคะ

เริ่มออกตระเวนแล้วค่ะ..

 ประกาศเมื่อ : 18/4/2557 14:58:52
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541