ข่าวประกาศ

เดือน เมษายน จะสรุปจำนวนกิจกรรม สิ้นสุด ณ.30 เมษายน 2557

เดือนเมษายนนี้จะตัดยอดรายงาน ถึงสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน  เฉพาะรายงานที่บันทึกว่า จบการทำงาน แล้วเท่านั้นที่จะถูกดึงมาจ่ายค่ากิจกรรม ( เหมือนเดือนที่แล้ว )

ทุกท่านโปรดตรวจสอบ รายงานกิจกรรมของท่าน ก่อน 30 เมษายน ด้วยค่ะ

 ประกาศเมื่อ : 29/4/2557 21:06:56
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541