ข่าวประกาศ

เชิญทุกท่านฯ เข้าร่วมประชุมวันที่ 25 พค.

เรียน ผู้ร่วมโครงการทุกท่าน

อย่าลืมโทรแจ้งลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ความคืบหน้าโครงการฯ ในวันอาทิตย์ที่ 25 พค. เวลา 13.30 น

 ที่โรงแรมโนโวเทล สยาม ( หลังจากจบการประชุมวิชาการในช่วงเช้า )

ขอให้ทุกท่านฯ เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรรลุเป้าหมายร่วมกันนะคะ

เพ็ญทิพา

 ประกาศเมื่อ : 17/5/2557 13:04:10
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541