ข่าวประกาศ

ขอให้ร้านยาที่ร่วมโครงการ ถ่ายภาพหน้าร้าน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

ให้ทุกร้านถ่ายภาพหน้าร้านที่ติดสติ๊กเกอร์โครงการ และ บริเวณโต๊ะที่วางโลโก้โครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ  ทั้งนี้ หากเห็นชื่อร้านด้วยก็จะดีมาก โดยส่งรูปมาที่ เพ็ญทิพา  ร้านที่สวยงาม โดดเด่นจะได้รับรางวัล และ เป็นร้านที่ออกสื่อ ในการ Kick Off โครงการ

โปรดส่งมาทุกร้านโดยด่วนด้วยค่ะ  รางวัลรอท่านอยู่

moo_pentipa@hotmail.com

 ประกาศเมื่อ : 16/2/2557 19:27:16
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541