ข่าวประกาศ

การจ่ายค่ากิจกรรม ของเดือน พฤษภาคม ( ครั้งที่ 3 )

ค่ากิจกรรมบริการเดือนพฤษภาคม โอนแล้วเมื่อวันที่ 11 มิย นะคะ ทุกท่านโปรดรอรับเอกสารการโอนและตรวจสอบ 

พร้อมเตรียมแนบแบบ Education form เอาไว้เลยนะคะ

 

ขอบพระคุณมากค่ะ

 ประกาศเมื่อ : 12/6/2557 7:04:04
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541