ข่าวประกาศ

การโทรสอบถามเพื่อ..การประเมินผลโครงการ ฯ

เรียน ผู้ร่วมโครงการฯ

ขณะนี้ทางโครงการฯได้ดำเนินการประเมินผลโครงการฯ ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ( ร้านฯร่วมโครงการ )

ดังนั้นทุกท่านอย่าตกใจหากมี จนท. โทรไปถามความพึงพอใจ ....เป็นการสำรวจความพึงพอใจโดยสถาบันการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ ค่ะ

เพ็ญทิพา

 ประกาศเมื่อ : 27/9/2559 23:00:05
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541