ข่าวประกาศ

แบบคำขอย้ายสิทธิ์

แบบคำขอย้ายสิทธิ์ สามารถ download ได้จาก www.bkk.nhso.go.th   เลือก  หัวข้อ สำหรับประชาชน  เลือก แบบคำขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันฯ

หรือ ขอจากโครงการ  ภญ. วรรษมน   ภญ เพ็ญทิพา

 ประกาศเมื่อ : 12/6/2557 7:24:18
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541