ข่าวประกาศ

เอกสารการประชุม 19 กพ 60

เอกสาร ppt ประชุมชี้แจงแนวทางปี 60 ( ยังขาดเรื่องยาและกฏหมายยุติการตั้งครรภต้อง log in เข้าระบบก่อนนะคะ

 ประกาศเมื่อ : 19/2/2560 22:43:56
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541