ข่าวประกาศ

เอกสารการประชุม 19 กพ.60
ได้แนบเอกสารการประชุมชี้แจงโครงการปี 60 ไว้ที่หน้าจอ cpaproject แล้วนะคะ  แต่ต้อง log in เข้าไปก่อนค่ะ
 ประกาศเมื่อ : 22/2/2560 11:57:07
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541