ข่าวประกาศ

จ่ายค่าบริการคัดกรองงวดสุดท้ายปี 59

จะตัดยอดกิจกรรม  1 ธันวาคม 59 ถึง  31 มกราคม 60 เป็นงบเก่า เนื่องจากงบใหม่ เริ่ม 1 กพ ุ60 ค่ะ

รอรับนะคะ

 ประกาศเมื่อ : 1/3/2560 23:10:22
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541