ข่าวประกาศ

ขอให้ร้านติดตามผลผู้มีความเสี่ยงสูง

เรียน ผู้ร่วมโครงการ

ด้วยพบปัญหาผู้มีความเสี่ยงสูงที่ไม่มีการติดตามผลการเป็นโรค

FBSเกิน 120  Random เกิน 200

BP เกิน  140 /90 

มีจำนวนมากจนทำให้ไม่สามารถประมวลผลได้

ให้ทุกร้านติดตามและกลับมาkeyด้วย จะส่งข้อมูลกลับไปทางอีเมล์ และจัดการติดตามให้เสร็จในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ

เพ็ญทิพา ประกาศเมื่อ : 6/8/2560 19:53:53
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541