ข่าวประกาศ

จ่ายค่าตอบแทนโครงการบุหรี่งวดสุดท้าย (การให้บริการตั้งแต่ 16 มิย 60 ถึง 30 มิย 61 )

ทางโครงการจะจ่ายค่าตอบแทนกิจกรรมเลิกบุหรี่ ข้อมูลการบริการตั้งแต่  16 มิย 60 ถึง 30 มิย 61  

โดยจะจ่ายภายใน 30 มิถุนายน 2561

รีบๆ บันทึกกันนะคะ

 ประกาศเมื่อ : 11/2/2561 23:45:17
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541