ข่าวประกาศ

สรุปการชดเชย STRIP เพื่อเริ่มโครงการปี 61

สมาคมฯ จะสรุปยอดเพื่อชดเชยค่า STRIPในการตรวจ น้ำลาล  ( ข้อมุลตั้งแต่ ตค ุ60 ถึง 31 พค 61 )

ให้ทุกคนรีบบันทึกข้อมูล

เพ็ญทิพา

 ประกาศเมื่อ : 20/5/2561 19:39:14
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541