ข่าวประกาศ

แจ้งให้เซ็นต์ใบรับเงินกลับโครงการฯ

เรียน สมาชิก

1.ภายในเดือน มิย สมาชิกจะได้รับเอกสารเพื่อลงนามการรับค่าตอบแทน   ช่วยเซ็นต์และส่งกลับโครงการโดยเร็ว  ทั้งนี้...1  กค  เป็นต้นไปจะได้รีบโอนให้เลยทันที

2  ตรวจสอบเลข บช ธนาคาร  เลขบัตร ปชช. ในใบสำคัญรับเงินให้ถูกต้องก่อนส่งกลับนะคะ

3  กรณีหัก ณ ที่จ่าย จะส่งกลับไปพร้อมสำเนาใบรับเงินเมื่อโอนเสร็จสิ้น

เพื่อทราบ

เพ็ญทิพา 

 ประกาศเมื่อ : 1/6/2562 15:59:31
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541