ข่าวประกาศ

ช่วยกันเร่งให้บริการเดือน สิงหาคม ด้วยค่ะ

เรียน ผู้ร่วมโครงการ ฯทุกท่าน

ด้วยเดือนสิงหาคม นี้ จะมีการรวบรวมข้อมูลส่ง สปสช  ครั้งที่ 1  ดังนั้น ขอให้ทุกคนเร่งให้บริการให้มากที่สุด

เพื่อจะใช้ข้อมูลในการประเมินผลครั้งแรกนี้

สำหรับโครงการฯ นี้... จะทำต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม 57 นะคะ เนื่องจากมีงบประมาณ และ เวลาเพียงพอ

 

ภญ เพ็ญทิพา

 ประกาศเมื่อ : 12/8/2557 18:02:05
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541