ข่าวประกาศ

การเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว

เรียน เภสัชกรร่วมโครงการฯ

ขอเน้นย้ำแนวทางในการคัดกรอง DM HPN

1 ทำใน setting ร้านยา  กรณีมีกิจกรรมนอกร้าน ฯ ให้ ทำแต่การประเมินคะแนน ( ห้ามเจาะน้ำตาล 

2 กรณีเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว ให้แจ้งผู้รับบริการ " ผู้รับบริการเจาะเองค่ะ (ครับ)แต่เภสัชฯช่วย ..".

   ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาร้องเรียนจากเทคนิกการแพทย์

เพื่อทราบ

เพ็ญทิพา

 ประกาศเมื่อ : 16/6/2562 22:07:26
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541