ข่าวประกาศ

สปสช เขต 12 .บันทึก DRP ได้แล้วค่ะ

เรียน  สมาชิกโครงการ พท สปสช เขต 12

แบบบันทึก DRP ใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการได้เลยค่ะ ไม่ต้องบันทึกในระบบ สปสช เดิม

เพื่อทราบ 

เพ็ญทิพา

 ประกาศเมื่อ : 2/5/2558 9:23:37
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541