ข่าวประกาศ

ยกเลิกการคัดกรอง F1 F15 F17 เฉพาะใน กทม ( งดจ่าย งวด 2 )

เรียน ร้านยาร่วมโครงการใน กทม

เนื่องจากตอนนี้ร้านยา กทม ได้เข้าสู่ระบบ สปสช. และสามารถให้บริการคัดกรอง Dm HPN และให้ความรู้ ใน 23 เขต และ เขตชายขอบ  ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดประเด็นปัญหา(ตามที่ถูกกล่าวหา) ว่า

-  อาจจะเบิกซ้ำซ้อน และ

- เป็นสาเหตุทำให้ร้านยาไม่เข้าสมัคร โครงการร้านยาอบอุ่น (งาน PP ของสปสช กทม)

จึงของดการจ่ายค่ากิจกรรมคัดกรอง  DM HPN  COPD STROKE  ( F1  F15  F17 ) ของร้านใน กทม ทั้งหมด ( ของงวด 2 )

ส่วน MTM และ บุหรี่ ยังคงเบิกได้

เพื่อทราบและขออภัย  

เพ็ญทิพา


 ประกาศเมื่อ : 27/1/2563 0:33:49
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541