ข่าวประกาศ

โครงการฯ จ่ายค่ากิจกรรมงวดเดือนกันยายนแล้ว

เรียน ผู้ร่วมโครงการกทม และ ตจวทุกร้าน 

โครงการได้โอนค่ากิจกรรมทั้งหมด(ที่บันทึกจบ )แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คือ 9 ตค

ขณะนี้กำลังจัดทำเอกสารสรุปยอดการโอน

สัปดาห์นี้ ..ร้านจะทะยอยได้รับเอกสารการโอน งวดเดือน สิงหาคม กันยายน

หากใครสงสัยให้ตรวจสอบรายการกิจกรรมก่อนนะคะ ว่าหากยังอยู่ใน Phase แรก แปลว่ายังไม่ได้บันทึกจบ

จึงไม่สามารถดึงมาจ่ายค่าบริการได้ ให้รีบเข้ไปแก้ไขให้จบ  ยังคงจ่ายค่ากิจกรรมให้ในเดือน ตค. ต่อไป
 

 ประกาศเมื่อ : 10/10/2558 22:45:58
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541