ข่าวประกาศ

ประกาศเกียรติคุณเพิ่มเติม " ร้านพรประสืทธิ์ "

ขอชื่นชมและขอบคุณ ร้านพรประสิทธิ์  ทำรายงานได้มากเป็นอันดับ 2 ทำได้ถึง 51 รายงาน (ตั้งแต่เริ่มโครงการ )

ทั้งนี้ ขออภัยต่อร้านพรประสิทธิ์  ที่มิได้ประกาศในรุ่นแรก

 ประกาศเมื่อ : 1/3/2557 23:24:49
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541